Formulario – Faite Socio/a

CM Formigueiros

RÚA REAL, 118
27320 - Quiroga - Lugo

Adulto/aJuvenil (12-18 anos)


(Responder só en caso de querer que che tramitemos a licenza da FGM)
Prezos e coberturas.
Mandato SEPA

,

Autorizo a CM Formigueiros a cargar na miña conta a cota anual do club.