Cotas 2019

As cotas para facerte socio do club son as seguintes:

 

Menores de 12 anos

Gratuita

Estándar CON domiciliación

6,00€ anuais

Estándar SEN domiciliación

10,00€ anuais