Formulario – Faite Socio/a

CM Formigueiros

RÚA REAL, 118
27320 - Quiroga - Lugo

Adulto/aJuvenil (12-18 anos)


(Fora de prazo, deixa marcada a xanela "Sen licenza")


Mandato SEPA

___________________________________________________________________________________________________________________

,

Solicito o pago recurrente por parte do CM Formigueiros da cota anual do club: